Nieuws

Algemeen

informatie i.v.m corona

Geplaatst op 29 september 2020 om 21:01 door Adrie

Beste sportvrienden.
Helaas kunnen we tot 19 januari niet sporten.

Hierbij informeren wij u over de belangrijkste maatregelen en wijzigingen. Het betreft met name het volgende:

 • Alle binnensportaccommodaties zijn gesloten (sporthallen, sportscholen, gymzalen, etc.)
 • De zwembaden zijn gesloten, er kunnen dus ook geen zwemlessen plaatsvinden.
 • Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Maximaal 2 personen mogen met elkaar buiten sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen.

Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht
     Deze richtlijnen zijn overgenomen van de gemeente Zevenaar die ons informeert over de corona crisis.
     Neem deze richtlijnen serieus, zodat we, waar mogelijk kunnen blijven sporten.

Ondanks deze maatregelen, en de domper dat we niet kunnen sporten wil ik iedereen toch een prettig kerstfeest en een sportief nieuwjaar wensen.

     
   

Met vriendelijke groet;

Adrie Botterblom.

Voorzitter van Omni Vereniging Pajodos.

  

 

informatie i.v.m corona

Geplaatst op 23 mei 2020 om 11:35 door Adrie

Pannerden, 23-05-2020.

 

Beste sportvrienden.

Sinds 11 maart is het niet meer mogelijk om te sporten vanwege de corona crisis.

Huidige stand van zaken is dat de sportzaal tot 01-09-2020 gesloten zal blijven en het niet mogelijk is om zaalsporten te beoefenen. Wel zijn de afdelingen gym en volleybal begonnen met het aanbieden van sport aan de jeugd tot en met 18 jaar. Dit gebeurd buiten, op een sportveld van RKPSC.

In eerder verzonden informatie brieven hebben we jullie op de hoogte gehouden van de gevolgen van deze crisis voor onze club. Een van de zaken die ook aan de orde kwam is hoe om te gaan met de contributie.

Nu de richtlijnen van de overheid duidelijk zijn, en het hoofdbestuur redelijk kan inschatten wat de financiële gevolgen zijn, is er een besluit genomen inzake de contributie.

 • Het 2e kwartaal wordt de contributie volledig geïnd.
 • Het 3e en 4e kwartaal wordt 75% van de contributie geïnd.
 • Als de huidige richtlijnen gehandhaafd blijven, en we per 01-09-2020 volledig kunnen sporten, zal met ingang van het 1e kwartaal 2021 weer de volledige contributie geïnd worden.

Het hoofdbestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet en we kunnen niet uitsluiten dat de situatie, zoals die nu is, veranderd. Als dat gebeurt dan zal het hoofdbestuur hier adequaat op reageren.

Het hoofdbestuur heeft voor deze oplossing gekozen om de leden financieel tegemoet te komen, en tegelijkertijd financiële armslag te houden om de vaste doorlopende kosten te kunnen blijven betalen. 

We zien jullie graag weer terug in de sporthal op 01-09-2020.

Blijf gezond,

Met vriendelijke groet;

Adrie Botterblom.

Voorzitter van Omni Vereniging Pajodos.

informatie i.v.m corona

Geplaatst op 14 april 2020 om 12:38 door Adrie

In de laatste speech van premier Rutte is vermeld dat onze sporthal helaas nog dicht zal blijven tot minimaal 28 april. In een bijzondere periode waar gezondheid en veiligheid voorop staan, is dit natuurlijk een logische en begrijpelijke beslissing. Het niet verspreiden van het virus is belangrijker dan een balletje slaan of kunstjes doen aan de rekstok. Wij hopen ook dat iedereen het met ons eens is dat gezondheid, gezond blijven en veiligheid tot de hoogste prioriteit behoort. Het sporten in groepsverband, de gezelligheid in de kantine en de prestatie zijn momenteel ondergeschikt aan dit alles. Als bestuur vinden wij het zeker jammer dat wij onze primaire taak, het faciliteren van zaalsporten, momenteel niet kunnen uitoefenen.

Wat gaat er nu gebeuren?

 • Alle evenementen die in april doorgang zouden vinden gaan niet door.
 • Het Pinkstertoernooi gaat naar alle waarschijnlijkheid niet door, maar op 1 mei wordt door het bestuur besloten of dit evenement doorgang kan vinden.
 • Oud papier wordt ingezameld door gemeente Zevenaar, ze maken hierbij geen gebruik van de vrijwilligers van de vereniging. Krijgen wel de opbrengst door betaald.
 • Er zijn ideeën in ontwikkeling om na deze crisis een mooi evenement te organiseren. Alle suggesties vanuit jullie zijn welkom!

 

De competities en wedstrijden zijn voor alle sporten binnen Pajodos ten einde gekomen voor het seizoen 19/20. De bonden van deze sporten gaan verschillend om met het afsluiten van afgelopen seizoen. Hier wordt er bijvoorbeeld bepaald of de competitie volgend jaar veranderd of hetzelfde blijft. Mocht dit voor jou nog niet duidelijk zijn, communiceer dit dan met jouw afdeling.

SAP/Pajodos/RKPSC

Momenteel zijn wij druk aan het inventariseren wat de financiële consequentie is voor onze vereniging. We lopen entree en kantine gelden mis en kosten voor de betaalde krachten. De huur van de velden en gebouwen lopen door. Wij zijn met alle partijen in gesprek om tot een zo gunstig mogelijke oplossing te komen, zonder elkaar te kort te doen. Voorzichtig kunnen we wel zeggen dat wij wel een financiële klap kunnen opvangen, dus de continuering van onze vereniging is zeker.

SAP, Pajodos en RKPSC hebben in gezamenlijkheid besloten de leden pas te kunnen compenseren voor het niet kunnen sporten in de afgelopen en hopelijk korte aankomende periode, als alle financiële gevolgen in beeld zijn. Hoe groot deze compensatie is en op welke wijze dit zal gebeuren weten we nu nog niet. SAP, Pajodos en RKPSC hebben er alle vertrouwen in dat jullie, de leden, begrip hebben voor deze lastige situatie en men het belangrijk vindt dat de verenging financieel gezond is en blijft. Mochten er echter nijpende omstandigheden zijn, neem dan contact met het betreffende bestuur op. 

Wij hopen dat iedereen begrip heeft voor de landelijke situatie en de situatie waarin wij ons als club in bevinden en wij zullen jullie op de hoogte houden zodra er ontwikkelingen zijn.

Blijf gezond, blijf thuis en houd afstand! Veel sterkte de komende tijd.

Bestuur Pajodos.