Bestuur

Badminton

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter Mike Krabben
secretaris  vacant
penningmeester Johan Jansen
  tevens ledenadministratie
algemeen lid Ben Vreman