Aan- en afmelden

Gymnastiek

Proeftrainen
Wat leuk dat je een kijkje wil komen nemen bij de afdeling Gym van Pajodos. Het is bij ons mogelijk om twee keer gratis mee te trainen. Misschien ken je al iemand binnen de vereniging. Kom dan gerust een keer mee naar de sporthal. Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je ook terecht bij een van de trainsters.


Contributie seizoen 2022/2023 (per kwartaal)
Voor de volledigheid een overzicht van de contributiegelden / inclusief Bondscontributie:

Peuter / Kleuter (1 uur) € 38,00
Voorselectie (2 uur) € 62,00
Selectie  (4 uur) € 87,00
Dames senioren (1 uur) € 38,00
Selectie (2 uur) € 75,00
Total Body Shape (1 uur) € 45,00

Aanmelden voor lidmaatschap kan ten alle tijden.
Afmelden en dus ook betaling van de contributie, gaat per kwartaal.


Aanmelden
Zijn de proeflessen goed bevallen en wil je lid worden van de Gym of Total Body Shape van Pajodos? Je bent van harte welkom!

Wat moet je doen?
–    Download het aanmeldingsformulier en de toestemmingsverklaring die hier te vinden zijn.
      (of vraag bij een van de trainsters naar de formulieren)
–    Lever de volledig ingevulde formulieren de eerste volgende les in bij de trainsters.


Afmelden
Wil je je afmelden als lid van de Gym of Total Body Shape? Jammer! 

Wat moet je doen?
–    Download het afmeldingsformulier die hier te vinden is.
      (of vraag bij een van de trainsters naar het formulier)
–    Lever het volledig ingevulde formulier de eerste volgende les in bij de trainsters.

Voor vragen met betrekking tot de ledenadministratie (aanmelden, afmelden, etc.),
kunt u terecht bij: Sjoukje Moesker of ledenadministratie@depauwengaard.nl